Vi välkomnar Jarmo

brakod Nyheter

Jarmo Lepikkö blir anställd på Elservice.